Zitting 15 juni - Klacht over ras (13.00)

Een vrouw stelt dat een werkgever verboden onderscheid op grond van ras heeft gemaakt door haar sollicitatie naar een stageplaats onder haar eigen Turks klinkende naam af te wijzen en haar uit te nodigen voor een gesprek bij haar sollicitatie onder een verzonnen Nederlands klinkende naam.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.