Zitting 15 oktober - Klacht over godsdienst

Een vrouw stelt dat het uitzendbureau en het bedrijf waar ze werkte verboden onderscheid op grond van godsdienst hebben gemaakt door niet te zorgen voor een discriminatievrije werkvloer, door haar klacht daarover niet zorgvuldig te behandelen en door de arbeidsverhouding met haar te beëindigen.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.