Zitting 15 september - Klacht over geslacht (13.00)

Een vrouw stelt dat haar uitzendcontract niet is verlengd vanwege haar zwangerschap. Het uitzendbureau geeft aan dat zij heeft gehandeld op instructie van de inlener. Het besluit van de inlener had niet te maken met de zwangerschap van de vrouw, maar met haar gedrag. Hierdoor was er geen aanleiding voor het uitzendbureau om verder onderzoek naar het besluit van de inlener te doen.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.