Zitting 16 december - Klacht over handicap/chronische ziekte (10.30)

Een man stelt dat hij wordt gediscrimineerd op grond van handicap of chronische ziekte, omdat hij van de Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn scootmobiel niet in de buurt van zijn woning mag stallen. De VvE wil voor hem ook de lift niet aanpassen zodat de liftdeuren langer openblijven. De VvE stelt dat het omwille van (brand)veiligheid niet mogelijk is om in de verzoeken van de man mee te gaan en dat zij heeft meegezocht naar een alternatieve oplossing.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.