Zitting 16 juni - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een echtpaar, waarvan de vrouw rolstoelgebonden is, gingen op een Middellandse Zee cruise. Zij stellen dat zij de steden Dubrovnik, Split en Kerkira niet konden bezoeken omdat de reisorganisator geen rolstoelvervoer had geregeld. De reisorganisator betwist dit en zegt dat zij het echtpaar alternatieve vervoerarrangementen heeft aangeboden maar dat die zijn geweigerd.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

  • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
  • Aanvang: 13.00u, gemiddelde duur is een uur.
  • Routebeschrijving naar het College.