Zitting 17 februari - Klacht over handicap/chronische ziekte (13.00)

Een man klaagt over onderscheid op grond van autisme doordat de werkgever leidinggevende taken bij hem heeft weggehaald. De werkgever betwist dat er sprake is van discriminatie. De gewijzigde functie betekent geen demotie en past juist goed bij de talenten van de man.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.