Zitting 17 februari - Verzoek Eigen Handelen, Leeftijd (10.30)

Een organisatie vraagt om een oordeel van haar eigen handelen over de vraag of er sprake is van discriminatie op grond van leeftijd als een wervingstekst voor een combinatiefunctie zich richt op personen van 54 jaar of ouder.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.