Zitting 17 november - Klacht over bepaalde tijd aanstelling (13.00)

Een man werkte als ambtenaar in tijdelijke dienst. Hij heeft een bovenwettelijke WW-uitkering aangevraagd die is afgewezen. Alleen ambtenaren in vaste dienst komen hiervoor in aanmerking. De man vindt dat sprake is van verboden onderscheid op grond van de tijdelijkheid van zijn aanstelling. De verweerder betwist dit.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.