Zitting 17 oktober - Klacht over seksuele gerichtheid en burgerlijke staat

Een vrouw stelt dat haar huisarts verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van seksuele gerichtheid en burgerlijke staat door haar niet toe te staan om haar in de spreekkamer te laten vergezellen van haar partner.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.


Onderwerpen

verboden onderscheid