Zitting 18 december - klacht over handicap/chronische ziekte

Een vrouw stelt dat er sprake is van discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte omdat het uitzendbureau haar niet heeft beschermd tegen discriminatie toen de opdrachtgever haar op de proefdag heeft weggestuurd omdat zij het werk niet snel genoeg zou uitvoeren.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.