Zitting 18 juni - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man stelt dat een woonbedrijf aanvullende huurvoorwaarden stelt vanwege de autismespectrumstoornis (ASS) van de man. De man vindt dat zijn klacht hierover niet zorgvuldig is behandeld en dat het woonbedrijf hem vervolgens vanwege die klacht heeft benadeeld, door hem helemaal geen woning meer te willen verhuren.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

  • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
  • Aanvang: 10.30u, gemiddelde duur is een uur.
  • Routebeschrijving naar het College.