Zitting 19 augustus - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een dove man stelt dat een bank verboden onderscheid maakt op grond van handicap of chronische ziekte door zijn arbeidsovereenkomst voortijdig te beëindigen omdat wel-horende gebarentaalvaardige adviseurs de functies van de dove adviseurs (waaronder hijzelf) overnemen.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.