Zitting 19 januari - Klacht over chronische ziekte (10.30)

- wo. 19 jan

Een vrouw klaagt over discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte omdat haar uitzendovereenkomst bij een school is beëindigd wegens het niet dragen van een mondkapje/faceshield om medische redenen. De school stelt dat de uitzendovereenkomst is beëindigd in verband met ontevredenheid over het functioneren van de vrouw, met name haar houding en gedrag. 

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.