Zitting 2 oktober- toegang tot club geweigerd

- do. 2 okt

Verzoeker stelt dat een beveiliger hem de toegang tot een club in Den Haag ontzegde, vermoedelijk met als reden de etniciteit van de verzoeker.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan aan bij Marysha Molthoff m.molthoff@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.

Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572 CG Utrecht. Aanvang: 13.30 uur, sluiting: 15.00 uur. Routebeschrijving naar het College.