Zitting 21 april - Klacht over geslacht (10.30)

Een vrouw raakt in het eerste jaar van haar bacheloropleiding zwanger. Zij klaagt over discriminatie op grond van geslacht, omdat zij meent dat de universiteit onvoldoende maatwerk levert om haar in staat te stellen het onderwijs met het moederschap te combineren en de opgelopen studievertraging zoveel mogelijk te beperken. De universiteit stelt zich op het standpunt dat zij de vrouw niet gediscrimineerd heeft en dat zij voldoende met de vrouw heeft meegedacht.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.