Zitting 22 april - Klacht over handicap/chronische ziekte (13.00)

Een student klaagt over onderscheid op grond van handicap en chronische ziekte. Hij stelt dat de universiteit hem geen laptop liet gebruiken tijdens tentamens en hem onvoldoende begeleide bij curriculumwijzingen en het ontvangen van financiële compensatie voor studievertraging.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.