Zitting 22 juli - Klacht over burgerlijke staat

Een man werkt bij een universiteit. De universiteit legt hem een verhuisplicht op waarbij hij recht heeft op een tegemoetkoming voor kosten die hierbij worden gemaakt. De tegemoetkoming bedraagt bijna 7000 euro minder voor werknemers die geen eigen huishouding voeren, ten opzichte van werknemers die wel een eigen huishouding voeren. De man woont bij zijn ouders en krijgt daardoor een lagere vergoeding. Hij stelt dat hiermee onderscheid wordt gemaakt op grond van burgerlijke staat, en/of op grond van leeftijd. De universiteit betwist dit.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

  • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
  • Aanvang: 10.30u, gemiddelde duur is een uur.
  • Routebeschrijving naar het College.