Zitting 23 april - Klacht over ras

Een man klaagt over het woonwagenbeleid van een gemeente dat hem geen reëel zicht geeft op een woonwagenstandplaats. Ook klaagt hij over het handelen van de verhuurder die het beleid van de gemeente in de praktijk uitvoert.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.


Onderwerpen

ras