Zitting 23 juli (13.30) - Klacht over ras

Een man klaagt over een gebrek aan woonwagenstandplaatsen in de gemeente. Hij stelt dat de gemeente onderscheid op grond van ras maakt door het voeren van beleid waardoor hij niet in aanmerking komt voor een woonwagenstandplaats.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.