Zitting 23 juli (15.00) - Klacht over ras

Een man stelt dat het College van Burgemeester & Wethouders van zijn gemeente onderscheid maakt op grond van ras door hem niet in aanmerking te laten komen voor een standplaats op een woonwagenlocatie in de gemeente.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.