Zitting 23 maart - Klacht over handicap/chronische ziekte (13.00)

Verzoeker stelt dat zijn werkgever verboden onderscheid  op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door geen nieuwe arbeidsovereenkomst met hem aan te gaan en door na te laten een doeltreffende aanpassing te  verrichten.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.