Zitting 24 november - Klacht over handicap/chronische ziekte (13.30)

Een vrouw heeft een gehoorbeperking. Zij komt met een tolk gebarentaal bij de notaris om een koopakte te laten passeren. De notaris laat de akte niet passeren omdat de tolk niet beëdigd is. Volgens de vrouw is hierdoor sprake van discriminatie op grond van handicap. Ook vindt zij dat zij discriminatoir is bejegend. Het notariskantoor betwist dat zij de vrouw heeft gediscrimineerd.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.