Zitting 24 september - Klacht over religie (10.30)

Een vrouw stelt dat haar dochter op haar middelbare school is gediscrimineerd vanwege haar godsdienst en handicap of chronische ziekte. Ze stelt dat de dochter discriminatoir is bejegend vanwege haar geloof en beperking door medewerkers op de school, dat de school onvoldoende heeft gedaan tegen discriminatie door een stagebedrijf en dat klachten over discriminatie niet goed zijn behandeld.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.