Zitting 25 september - Klacht over leeftijd

Een man stelt dat een uitzendbureau voor 65-plussers verboden onderscheid maakt op grond van leeftijd, omdat hij is afgewezen voor een functie omdat hij nog niet de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.