Zitting 26 augustus - Klacht over geslacht (13.00)

Een vrouw stelt dat een bank jegens haar verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij de behandeling van haar klachten over seksuele intimidatie en door haar te victimiseren. Zij stelt ook dat het uitzendbureau haar onvoldoende heeft beschermd tegen het handelen van de bank

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.