Zitting 26 maart - Klacht over handicap/chronische ziekte

Twee vrouwen stellen dat er sprake is van verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte omdat aanbieders van openbaar vervoer treinen laten rijden zonder toiletten. 

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.