Zitting 27 augustus - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een vrouw stelt dat haar werkgever verboden onderscheid maakt op grond van handicap/chronische ziekte door haar naar aanleiding van een referentieonderzoek af te wijzen voor een interne vacature.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.