Zitting 28 mei - Klacht over nationaliteit

Een man klaagt erover dat een tandartsenpraktijk jegens hem verboden onderscheid op grond van nationaliteit heeft gemaakt door hem af te wijzen voor de functie van tandarts. Een van de functie-eisen was namelijk dat de kandidaat in bezit moest zijn van een Nederlands tandartsendiploma en de man heeft een Spaans tandartsendiploma.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

  • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
  • Aanvang: 09.30u, gemiddelde duur is een uur.
  • Routebeschrijving naar het College.