Zitting 28 oktober – Klacht over handicap of chronische ziekte (10:30)

- do. 28 okt

Een man met een auditieve beperking stelt dat een multimediabedrijf verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte maakt doordat de ondertiteling van liveprogramma’s die het bedrijf aanbiedt niet synchroon loopt met het beeld en daardoor geen doeltreffende aanpassing is voor hem als slechthorende. Bovendien heeft het multimediabedrijf volgens de man onvoldoende zorg gedragen voor algemene toegankelijkheid van haar diensten.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.