Zitting 28 oktober - Klacht over ras (13.00)

Een vereniging stelt dat een gemeente onderscheid op grond van ras maakt door woonwagenbewoners geen reëel uitzicht te bieden op een woonwagenstandplaats. De gemeente betwist dit en voert aan dat zij bezig is om nieuw beleid op te stellen met als uitgangspunt het 'Rijksbeleidskader gemeentelijke woonwagen-en standplaatsenbeleid'.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.