Zitting 29 juni - Klacht over geslacht (13.00)

Een vrouw klaagt erover dat haar werkgever haar klachten over seksuele intimidatie niet zorgvuldig heeft behandeld en dat deze het dienstverband heeft beëindigd vanwege haar klacht. De vrouw klaagt ook tegen het uitzendbureau, die onvoldoende zou hebben gedaan om haar te beschermen tegen (mogelijke) victimisatie doorde werkgever en door haar geen vervangende opdracht aan te bieden.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.