Zitting 29 juni - Klacht over handicap/chronische ziekte (10.30)

Een vrouw vraagt het College om te beoordelen of de werkgever en de cao partijen verboden onderscheid op grond van handicap/chronische ziekte bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben gemaakt door haar niet in aanmerking te laten komen voor een aanvulling op haar WW-uitkering. In art.10.1 cao VNG is een bepaling opgenomen, waardoor zij niet in aanmerking komt voor een aanvulling op de WW-uitkering.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.