Zitting 29 oktober - Klacht over ras (10.30)

Een man klaagt erover dat een wooncorporatie jegens hem onderscheid op grond van ras heeft gemaakt bij het aanbod van huurwoonwagens en door onvoldoende onderhoud te verrichten aan de door hem gehuurde woonwagenstandplaats en sanitaire unit. Ook klaagt de man erover dat het College van B&W jegens hem verboden onderscheid op grond van ras heeft gemaakt bij het huisvestingsbeleid voor woonwagens.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.