Zitting 3 oktober - afwijzing vanwege zwangerschap

- vr. 3 okt

Verzoekster stelt dat zij na zes gesprekken een uitnodiging van verweerder heeft gehad voor een managementfunctie. Nadat zij had gemeld dat zij zwanger was werd het aanbod ingetrokken.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan aan bij Marysha Molthoff m.molthoff@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.

Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572 CG Utrecht. Aanvang: 9.30 uur, sluiting: 11.00 uur. Routebeschrijving naar het College.