Zitting 3 september - Klacht over nationaliteit (14.30)

Een man klaagt erover dat een inlener jegens hem verboden onderscheid op grond van nationaliteit heeft gemaakt door geen nieuwe arbeidsverhouding met hem aan te gaan en door de inlening met hem te beëindigen. Ook klaagt de man erover dat het uitzendbureau jegens hem verboden onderscheid op nationaliteit heeft gemaakt door hem onvoldoende te beschermen tegen discriminatie door de inlener.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.