Zitting 30 januari - Klacht over handicap/chronische ziekte

di. 30 jan - di. 30 jan

Een man stelt dat een bedrijf onderscheid maakt op grond van handicap of chronische ziekte door het opgebouwde prepensioen niet om te zetten in een hoger ouderdomspensioen nadat hij 67 is geworden, maar dit prepensioen tussen zijn 62ste en 65ste jaar te verrekenen met zijn WGA-uitkering en het aanvullend AOP.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

    • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
    • Aanvang: 15:00u, gemiddelde duur is een uur.
    • Routebeschrijving naar het College.