Zitting 30 januari - Klacht over ras

di. 30 jan - di. 30 jan

Een man stelt dat het College van B & W jegens hem onderscheid op grond van ras maakt bij de sociale bescherming door een uitsterfbeleid en/of ontmoedigingsbeleid te voeren.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

    • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
    • Aanvang: 13:30u, gemiddelde duur is een uur.
    • Routebeschrijving naar het College.