Zitting 30 juni - Klacht over handicap/chronische ziekte (13.00)

Een vrouw klaagt erover dat een werkgever haar heeft afgewezen voor een functie vanwege haar visuele beperking. De werkgever voert aan dat de vrouw, vanwege het soort werk, de functie vanwege haar beperking niet kon verrichten. Het bedrijf heeft naar andere functies gezocht maar die wees de vrouw af.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.