Zitting 31 maart - Klacht over ras (13.00)

Een man van Poolse afkomst werkt als gewasverzorger. Hij klaagt erover dat aan hem de zware taken werden toebedeeld op grond van zijn Poolse afkomst. Ook vindt hij dat zijn werkgever hem heeft benadeeld omdat hij geklaagd heeft over discriminatie.  Het bedrijf betwist dat sprake is geweest van discriminatie of benadeling.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.