Zitting 4 februari - Klacht over leeftijd (13.00)

Een man komt op basis van zijn leeftijd niet in aanmerking voor deelname aan een nieuwe arbeidsvoorwaarderegeling die oudere werknemers jaarlijks leeftijdsverlofuren geeft. Deze nieuwe regeling vervangt het oude stelsel, waarvoor de man wel nog in aanmerking komt. Dit oude stelsel is voor de man minder gunstig dan de nieuwe regeling. De werkgever stelt dat, als het College al bevoegd is om de zaak inhoudelijk te beoordelen, de regeling objectief gerechtvaardigd is.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.