Zitting 4 juni - Klacht over leeftijd en/of handicap/chronische ziekte

Een man stelt dat een school hem heeft gediscrimineerd op grond van leeftijd en/of handicap of chronische ziekte door hem af te wijzen voor een MBO opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg).

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.