Zitting 4 juni - Klacht over nationaliteit en/of afkomst

Een Bulgaarse man stelt dat zijn zorgverzekeraar jegens hem verboden onderscheid maakt op grond van nationaliteit en/of afkomst door zorgdeclaraties die in het Bulgaars zijn opgesteld alleen te accepteren als deze door een beëdigde tolk zijn vertaald.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.


Onderwerpen