Zitting 7 oktober - fietsenstalling

- di. 7 okt

Verzoeker stelt dat hij door de beheerder van de stalling van verweerder onvriendelijk is bejegend toen hij zijn fiets wilde stallen in de onderste rij rekken.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan aan bij Marysha Molthoff m.molthoff@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888.

Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572 CG Utrecht. Aanvang: 13.30 uur, sluiting: 15.00 uur. Routebeschrijving naar het College.