Zitting 8 april - Klacht over geslacht (10.30)

Een vrouw klaagt over onderscheid op grond van geslacht, omdat haar werkgever haar het voorstel deed een cursus pas na haar zwangerschapsverlof te volgen en haar vroeg een terugbetalingsovereenkomst voor deze cursus te tekenen.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.