Zitting 9 januari - Klacht over politieke gezindheid

di. 9 jan - di. 9 jan

Een man stelt dat een bank onderscheid maakt op grond van politieke gezindheid, omdat de bank geen overschrijving toestaat naar een pro-socialistische vereniging, terwijl deze wel worden toegestaan naar een anti-socialistische vereniging.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen.

    • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
    • Aanvang: 11:00u, gemiddelde duur is een uur.
    • Routebeschrijving naar het College.