Zitting 9 juni - Klacht over religie

Een man vraagt het College om te beoordelen of een bedrijf jegens hem verboden onderscheid op grond van godsdienst en politieke gezindheid heeft gemaakt door hem af te wijzen voor de functie van 'demand planner'. Hij stelt dat tijdens het tweede sollicitatiegesprek vragen zijn gesteld over zijn geloof en politieke overtuiging.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

  • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
  • Aanvang: 10.00u, gemiddelde duur is een uur.
  • Routebeschrijving naar het College.