Laatste nieuws

Voorzitters Adriana van Dooijeweert en Jan van Zanen in gesprek over de aanpak van geweld in de privésfeer en de opvang van slachtoffers

25 november 2020

Op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen staan we stil bij het feit dat anno 2020 nog veel vrouwen structureel te maken hebben met fysiek of seksueel geweld. De overheid heeft de verplichting om deze slachtoffers te beschermen en geweld in de privésfeer te voorkomen en aan te pakken. Gemeenten spelen daarbij een cruciale rol. Wanneer vrouwen geen mogelijkheid meer zien om veiligheid te vinden in of vanuit het eigen huis, kunnen zij terecht bij de vrouwenopvang.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een Gids ontwikkeld die gemeenten helpt om de mensenrechten van vrouwen in een kwetsbare situatie te beschermen en te bevorderen. Voorzitter Adriana van Dooijeweert overhandigt vandaag de Gids aan Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgemeester van Den Haag. Beide voorzitters gaan met elkaar in gesprek over het belang van het betrekken van mensenrechten bij de preventie en bestrijding van geweld in de privésfeer en hoe de gids hierbij kan helpen.

Lees meer

Oordelen van het College

Het College ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt hij of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument. Deze oordelen zijn terug te vinden in een compleet overzicht op onze website en specifiek te filteren op wet, datum, discriminatiegrond en meer.

Bekijk alle oordelen

Discriminatie uitgelegd

Niemand wil gediscrimineerd worden. En vrijwel niemand zal een ander bewust discrimineren. Toch komt discriminatie overal in Nederland voor; op school, op het werk of bij de sportvereniging. Het lastige is dat iedereen discriminatie anders ervaart. Wat jij als grap bedoelt, is voor een ander soms kwetsend. Of iets discriminatie is, wordt bepaald door het effect van de grap. Wat de grappenmaker bedoelde, is niet van belang. Het is belangrijk discriminatie te herkennen en aan te pakken.

Lees meer

Trainingen mensenrechten

Je komt mensenrechten vaak tegen in je werk of in je persoonlijk leven zonder dat je je hiervan bewust bent. Vooral in je werk kan het behulpzaam zijn om te weten hoe het precies zit. Wij bieden verschillende trainingen over mensenrechten voor professionals.

 
Lees meer

College voor jou

Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kunt je discriminatieklacht voorleggen. Ook geven we advies en denken we mee over wat je zelf kunt doen. 

Lees meer