Laatste nieuws

De menselijke maat bij uitvoeringsorganisaties

26 februari 2021

Het ontbreken van de menselijke maat kan gevolgen hebben voor de mensenrechten van burgers. Op 25 februari 2021 verscheen het eindrapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU): Klem tussen beleid en balie. De TCU concludeert dat eén op de vijf burgers onvoldoende uit de voeten kan met de bestaande regels. Het rapport van de TCU laat zien hoe belangrijk het is dat in alle stadia van het maken van wet- en regelgeving rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid en gevolgen ervan voor burgers. En dat die burger ook wordt gehoord. Dat kan bijdragen aan een betere bescherming van mensenrechten.

Lees meer

Oordelen van het College

Het College ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt hij of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument. Deze oordelen zijn terug te vinden in een compleet overzicht op onze website en specifiek te filteren op wet, datum, discriminatiegrond en meer.

Bekijk alle oordelen

Discriminatie uitgelegd

Niemand wil gediscrimineerd worden. En vrijwel niemand zal een ander bewust discrimineren. Toch komt discriminatie overal in Nederland voor; op school, op het werk of bij de sportvereniging. Het lastige is dat iedereen discriminatie anders ervaart. Wat jij als grap bedoelt, is voor een ander soms kwetsend. Of iets discriminatie is, wordt bepaald door het effect van de grap. Wat de grappenmaker bedoelde, is niet van belang. Het is belangrijk discriminatie te herkennen en aan te pakken.

Lees meer

Trainingen mensenrechten

Je komt mensenrechten vaak tegen in je werk of in je persoonlijk leven zonder dat je je hiervan bewust bent. Vooral in je werk kan het behulpzaam zijn om te weten hoe het precies zit. Wij bieden verschillende trainingen over mensenrechten voor professionals.

 
Lees meer

College voor jou

Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en de betekenis van mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kunt je discriminatieklacht voorleggen. Ook geven we advies en denken we mee over wat je zelf kunt doen. 

Lees meer