Publicaties

Advies aan de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ten behoeve van de richtlijn spermadonatiezorg

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens adviseert de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie om in haar richtlijn over spermadonatiezorg op te nemen dat spermabanken niet tegemoet komen aan voorwaarden of voorkeuren van spermadonoren die verwijzen naar hetero- of homoseksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit, het al dan niet gehuwd of alleenstaand zijn van de ontvangende vrouw.