Publicaties

Advies aan staatssecretaris Teeven over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens adviseerde staatssecretaris Teeven over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Aanleiding voor de wet is het overlijden van de heer Dolmatov in vreemdelingenbewaring en de behoefte aan een humaner vreemdelingenbeleid. Uitgangspunten van de wet zijn dat vreemdelingen meer vrijheid krijgen in detentie en dat vreemdelingenbewaring wordt ingezet als laatste middel (ultimum remedium).